TOP 3
GekkenGoud

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Studenten kiezen voor geld verdienen in plaats van interessante studie

Studenten kiezen voor geld verdienen in plaats van interessante studie

Studenten die dit jaar voor het eerst gaan studeren, hebben bij het maken van een keuze voor de studie gekeken naar waar het meest geld te verdienen valt na afloop van de studie. Er wordt dit studiejaar wellicht door de invoering van het leenstelsel vooral gekeken naar sectoren waar geld verdienen bijna gegarandeerd is.

De studie techniek en rechten blijken het komend studiejaar het meest populair te zijn als er gekeken wordt naar de inschrijvingscijfers van de Vereniging van Universiteiten en van Vereniging Hogescholen. Er is sprake van een grote afname van het aantal studenten dat voor geneeskunde de keuze heeft gemaakt. Het is nog niet bekend waardoor er sprake is van een forse afname van het aantal studenten dat voor geneeskunde kiest.

De Landelijke Studenten Vakbond noemt de invoering van het sociale leenstelsel als verklaring voor het gegeven dat studenten bewust kiezen voor een studie die later geld oplevert. Het blijkt nu dat later goed geld verdienen meer waard blijkt te zijn dan rekening te houden met de interesse voor een bepaald vak.

Er hebben zich voor de hbo-bacheloropleiding al meer dan 100.000 studenten aangemeld en het aantal inschrijvingen bij de universiteit staat ongeveer op 65.000. Het is overduidelijk dat er bij de technische opleidingen sprake is van een forse toename van het aantal inschrijvingen. Met ingang van komend studiejaar zal het sociale leenstelsel worden ingevoerd en kunnen studenten de basisbeurs als voordelige lening ontvangen die na de studie weer dient te worden terugbetaald onder gunstige condities.