TOP 3
NuCash

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen via massaclaim pgb

Geld verdienen via massaclaim pgb

Particuliere zorgverleners die te laat hun geld hebben ontvangen door de wantoestanden rond de uitbetaling van pgb kunnen geld verdienen via het indienen van een claim bij de Sociale Verzekeringsbank. Er is een speciale stichting opgericht waar gedupeerden zich kunnen melden. Dat is de stichting Pgb Schadeclaim.

De zaak wordt gevoerd door advocaat Eric van der Goot die afgelopen week nog een zaak heeft gewonnen in verband met een te late betaling het pgb door de Sociale Verzekeringsbank. De advocaat stond in deze zaak een vrouw bij die vanwege de te late uitbetaling extra geld van de SVB eiste.

De rechter heeft uitspraak gedaan en de SVB veroordeeld tot een verhoging van het bedrag met 25 procent. De rechter vergeleek de situatie tussen de vrouw en de SVB als een arbeidrechtelijke relatie tussen werknemer en werkgever. Indien een werkgever loon te laat betaalt, dan geldt al snel dat er een wettelijke verhoging wordt toegepast dit tot 50 procent kan oplopen.

Er zijn duizenden particuliere zorgverleners die in hetzelfde schuitje zitten als de vrouw die de zaak heeft aangespannen. Deze zorgverleners kunnen zich nu verenigen door zich bij de stichting aan te melden om een massaclaim in te dienen bij de SVB. Er hebben zich al tientallen particuliere zorgverleners bij de stichting gemeld. Het doel is eerst om de claim neer te leggen bij de SVB om een regeling te treffen voor de gedupeerde. Mocht dat geen succesvol resultaat opleveren, dan wordt er door de advocaat een kort geding aangespannen namens de stichting.