TOP 3
GekkenGoud

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen met de nieuwe Flexwet

Geld verdienen met de nieuwe Flexwet

Met ingang van 1 juli wordt de Flexwet ingevoerd en dat biedt voor de flexwerkers de mogelijkheid om geld te verdienen. De officiële benaming voor de Flexwet is overigens de Wet Werk en Zekerheid die in de zomer van vorig jaar is goedgekeurd en per 1 juli 2015 van kracht gaat zijn.

Geld verdienen met de Flexwet is mogelijk doordat werkgevers er een verplichting bij krijgen. De verplichting bestaat er namelijk uit dat werkgevers een maand voor het einde van het contract al moeten laten weten of het tijdelijk contract verlengd zal worden of niet. Als de werkgever niet tijdig aangeeft dat het tijdelijk contract niet verlengd wordt, dan krijgt de flexwerker recht op een compensatie die maximaal een maandsalaris bedraagt.

De nieuwe regels zijn bij veel werkgevers en flexwerkers nog niet bekend en deze onbekendheid zorgt ervoor dat geld verdienen een optie is. Bij de rechtsbijstandverzekeraar DAS komen er meerdere telefoontjes per dag binnen met vragen over de nieuwe regels voor flexwerkers. Indien je als flexwerker het idee hebt dat de werkgever niet op de hoogte is van de nieuwe regels en je vermoedt dat het tijdelijk contract niet verder wordt verlengd, dan biedt dat de gelegenheid om een compensatie te krijgen.

De werkgever is verplicht om de regels na te leven en om tijdelijke krachten vooraf te laten weten of er wel of geen verlenging komt. De flexwerker heeft het recht om een vergoeding te eisen als de werkgever heeft nagelaten om tijdig te laten weten dat het contract stopt. Het gaan dan wel om flexwerkers die minmaal zes maanden een contract hebben.