TOP 3
Zinngeld

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen met langzaam rijden

Geld verdienen met langzaam rijden

Geld verdienen met langzaam rijden door de grens van 30 kilometer niet te overschrijven is vanaf nu mogelijk in een van de straten in Amsterdam. Het gaat om de Spaarndammerstraat in Amsterdam, waar een kilometerzone van maximaal 30 kilometer per uur van toepassing is. De snelheidsgrens wordt door veel automobilisten overschreden, maar wie zich netjes aan de snelheid houdt kan geld verdienen.

In Amsterdam-West heeft de buurt namelijk een digitaal beloningssysteem ingevoerd, waarmee de snelheid van langsrijdende auto’s kan worden gemeten. Elke automobilist die zich in de Spaarndammerstraat aan de maximale snelheid houdt, spaart virtueel geld. Dat geld is niet direct voor de automobilisten bestemd, maar wordt telkens na een bepaalde periode besteed aan een specifieke groep in de betreffende buurt. Naar verwachting zal er elke twee maanden ongeveer een bedrag van 1.500 euro in de virtuele spaarpot gespaard zijn, waarna het bedrag wordt gebruikt. De groep aan wie het geld wordt toegekend heeft inspraak over de besteding van het bedrag. De besteding moet wel gerelateerd zijn aan de verbetering van de verkeersveiligheid, mobiliteit of vervoer. De eerste groep waar het geld naar toegaat, is al bekend, want dat zijn de ouderen in de omgeving.

De maximale snelheid van 30 kilometer per uur wordt door ruim veertig procent van de bestuurders in de Spaarndammerstraat overschreden. Het werd daarom tijd om maatregelen te nemen en deze beloningsmaatregel kan nog wel eens vruchten afwerpen. Het nieuwe beloningssysteem is op maandag 15 juli voor het eerst geopend, zodat geld verdienen vanaf nu mogelijk is door de maximale snelheid te respecteren.


Vanaf vandaag geld verdienen met langzaam rijden in Breda

Vanaf vandaag geld verdienen met langzaam rijden in Breda

r zijn al meer experimenten geweest in Nederland waarbij geld verdienen met langzaam rijden mogelijk was. Nu is het de beurt aan de automobilisten die in Breda door de Baliëndijk met de auto gaan.

Er is sprake van een beloning voor goed rijgedrag voor automobilisten die langzaam rijden. In dit geval betekent dat de bestuurders zich moeten houden aan een snelheid van maximaal dertig kilometer per uur. De bestuurders die niet meer dan 30 kilometer per uur rijden, verdienen geld. Niet voor zichzelf, maar voor de wijk waarin deze actie is gestart. Het is vanaf vandaag mogelijk om geld te verdienen. De actie gaat namelijk van start op 17 december.

Snelheidsmeterspaarpot

Het blijkt dat 70% van de bestuurders die in de Doornbos-Linie te hard rijden uit de wijk zelf komen. Het doel is om dat percentage fors omlaag te brengen. Hiervoor komt er vanaf 17 december een snelheidsmeterspaarpot te hangen. De meter houdt bij welk aantal auto’s er te hard rijdt. De meter registreert echter ook wie zich wel aan de maximale snelheid van dertig kilometer per uur houdt. Er volgt voor deze groep een positieve beloning door geld in de spaarpot te stoppen. Het leuke is dat de wijkbewoners en ieder ander op de meter zien hoeveel geld er inmiddels is verdiend.

Geld verdienen tot 2.000 euro

Het is mogelijk om tot 2.000 euro te verdienen voor de wijk. De opbrengst van deze actie om bestuurders minder hard te laten rijden, gaat naar de wijk. Er is voor gekozen om het geld uit te geven aan activiteiten en verbeteringen in de wijk. Overigens mogen de bewoners in de wijk zelf ideeën bedenken om het geld aan uit te geven. Mochten er bestuurders te hard rijden dan wordt de spaarpot daar niet minder van. De automobilist krijgt wel een duimpje omlaag te zien, zodat het besef er is dat er te hard is gereden. Het gaat dan om een grote duim die roodgekleurd is en naar beneden wijst.

Succes van snelheidsmeterspaarpot

De snelheidsmeterspaarpot is in het verleden al in meerdere plaatsen opgehangen. Het blijkt dat deze acties een groot succes zijn geweest. In het verleden is Helmond de eerste plaats geweest waar de meter is opgehangen. Dat was al in mei 2018. De meter maakte vanaf dat moment een reis langs meerdere plaatsen in de provincie en is nu in Breda aangekomen. De snelheidsmeterspaarpot is aanwezig in Breda vanaf 17 december 2019 tot 7 januari 2020.

Overigens heeft iedereen die er langs rijdt de mogelijkheid om de spaarpot te vullen door zich aan de snelheid te houden. Het gaat dus niet alleen maar om de wijkbewoners die zich bewust moeten worden van de snelheid. De actie is tot stand gekomen door een samenwerking met meerdere partijen. Bijvoorbeeld door de samenwerking tussen onder meer de politie, gemeente en provincie. Nu is het afwachten of het maximale bedrag van 2.000 euro ook wordt gehaald. Dat is uiteraard wel mogelijk als iedereen zich aan de maximale snelheid houdt.