TOP 3
SpaarBron

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen op stembureau tijdens verkiezingen

Geld verdienen op stembureau tijdens verkiezingen

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 17 maart 2021. Er zijn door de pandemie extra mensen nodig op het stembureau. Iedereen die minimaal 18 jaar is, heeft de mogelijkheid zich aan te melden als lid van een stembureau. Elke gemeente keert aan de leden van de stembureaus een vergoeding uit. Het is een leuke manier om geld te verdienen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De hoogte van de vergoeding verschilt per gemeente en ook per functie die je vervult op het stembureau.

Overigens bestaat vooralsnog de mogelijkheid dat er op meerdere dagen geld te verdienen valt. Er is een voorstel gedaan door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de stembureaus eerder open te laten gaan. Dat betekent dat er wellicht ook op 15 en 16 maar in 2021 al leden voor stembureaus nodig zijn. Deze dagen zijn dan geschikt voor doelgroepen die tot de risicogroep van covid-19 behoren. Mochten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer daarmee akkoord gaan dan is geld verdienen op 15, 16 en 17 maart mogelijk.

Een lid van het stembureau verdient niet alleen geld, maar levert natuurlijk ook een bijdrage aan de democratie in Nederland. Het is de taak als lid van een stembureau om de verkiezingen veilig en goed te laten verlopen. Naast dat er extra leden nodig zijn voor de stembureaus geldt ook dat er tellers en reserveleden nodig zijn. Er zijn in totaal ongeveer 70.000 personen nodig om deze functies in de stemlokalen te vervullen. De werkzaamheden zijn vooral praktisch van aard. Bijvoorbeeld door bij de ingang te gaan staan om het maximale aantal stemmers niet te laten overschrijden in de ruimte. Of door stemmers op de regel van het houden van anderhalve meter afstand te wijzen. Dit zijn de taken voor een lid bij de ingang van het stembureau.

Het is ook mogelijk om als lid aan tafel plaats te nemen in het stemlokaal. In dat geval is er een taak om de identiteit van kiezers te controleren. Ook neem je de stempas in ontvangst en controleer je deze op echtheid. Vervolgens check je het nummer van de stempas om na te gaan of deze in het register van ongeldige stempassen is opgenomen. Daarna voorzie je de stemmer van een stembiljet en van een rood potlood.

Een lid van het stembureau bij de stembus heeft weer andere werkzaamheden uit te voeren. Zo vindt er toezicht plaats op het in de bus doen van het ingevulde stembiljet. Ook zorg je dat de afstandsmaatregel van anderhalve meter in acht wordt genomen. Daarnaast heb je een dienstverlenende taak als er stemmers zijn die hulp nodig hebben. Tot slot is het mogelijk om als teller te functioneren. Aan jou dan de schone taak om met het tellen van de stemmen te helpen.

De vergoeding voor medewerkers van het stembureau ligt voor een teller rond de 40 euro. Ben je lid van het stembureau dan varieert de vergoeding tussen 100 en 150 euro. Denk er wel aan dat de vergoeding die je krijgt opgeteld wordt bij je inkomen voor de inkomstenbelasting. Het is dus geen belastingvrije vergoeding.