TOP 3
EuroClix

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen door bezwaar in te dienen tegen bouwprojecten

Geld verdienen door bezwaar in te dienen tegen bouwprojecten

Er komen vaker verhalen in het nieuw over afgekochte bezwaren die zijn ingediend tegen bouwprojecten. Dat laat dus zien dat geld verdienen met het indienen van bezwaar tegen bouwprojecten tot de mogelijkheden behoort. Dat is niet iets wat alleen maar recent wel eens gebeurd is. In 2008 was er al een bezwaarmaker die van een woningcorporatie meer dan een ton heeft gekregen. De bezwaarmaker was destijds tegen de bouw van de Westermoskee en kreeg geld om zijn bezwaar in te trekken. In totaal ging het om een bedrag van 120.000 euro. Zo zijn er meer recent bewoners van Wijnhaveneiland in Rotterdam geweest die tegen bouwprojecten bezwaar hadden ingediend. Deze hebben zich daarna door projectontwikkelaars laten afkopen.

Zo verdien je geld door bezwaar in te dienen

Waarom woningcorporaties of projectontwikkelaars bezwaarmakers afkopen met een som geld? Dat is simpel te verklaren. Een bezwaarprocedure kan lange tijd duren en nog langer als er daarna sprake is van een beroepsprocedure. Die tijd hebben projectontwikkelaars vaak niet en het is in dat opzicht voordeliger om een bezwaarmaker af te kopen met een flinke som geld. Een reden daarvoor kan zijn om ervoor te zorgen dat een bouwproject op tijd van start kan gaan. De gemeente geeft bouwvergunningen af voor bouwprojecten, maar bewoners in de omgeving hebben het recht om daartegen bezwaar te maken. De aannemer wil met de vergunning op zak natuurlijk het liefst meteen van start. Die zit niet te wachten op omwonenden die bezwaar hebben gemaakt. Vindt er een bezwaarindiening plaats dan leidt dat bij de aannemer of uitvoerder tot vertraging. Het bouwproject is dan dus nog niet begonnen, maar er is al vertraging. 

Bezwaar maken kan lonend zijn

Het is niet gezegd dat bezwaar maken tegen bouwprojecten altijd lonend is. Toch is het de moeite waard om er eens bij stil te staan. De sommen voor het afkopen van bezwaren liegen er namelijk niet om en in dat kader is het een simpele manier om geld te verdienen. Het is ook niet zo dat de projectleider meteen voor de deur staat om geld aan te bieden. Er moet wel een reden zijn om dat te doen. In dat kader is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de volledige procedure als je geld wilt verdienen met het indienen van bezwaar tegen bouwprojecten. Het kost dus wel tijd om je in de materie te verdiepen en met een gegrond bezwaar te maken om geld te verdienen.

Meer manieren om geld te verdienen met bezwaar maken

Er zijn overigens meerdere manieren om geld te verdienen met bezwaar maken. Bijvoorbeeld door voor iemand anders bezwaar te maken. Dat komt regelmatig voor bij het in bezwaar gaan tegen een beschikking van de WOZ-waarde van de gemeente. Als bezwaarmaker voor iemand anders bestaat er recht op een vergoeding indien er sprake is van een erkende klacht. De vergoeding bestaat uit twee delen, namelijk een vergoeding voor het indienen van een erkende klacht en voor een mogelijke hoorzitting.