TOP 3
Zinngeld

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen door je huis te laten taxeren

Geld verdienen door je huis te laten taxeren

Het is bij het kopen van een huis en het verkrijgen van een hypotheek bekend dat er een taxatie plaatsvindt. Het laten taxeren van een woning biedt echter ook mogelijkheden om geld te verdienen. De taxatie is een momentopname van de waarde van het huis en dient meerdere doelen. Het is uiteraard altijd van belang om bij het kopen van het huis een onafhankelijke en zorgvuldige taxatie uit te laten voeren. Het is voor de koper belangrijk om een objectief oordeel te krijgen over de marktwaarde van de woning. Op deze manier weet de koper dat de koopprijs bijvoorbeeld niet te hoog is. Voor de bank is het eveneens van belang dat er sprake is van een onpartijdige taxatie van het huis. 

Geld verdienen met de taxatie

Geld verdienen met de taxatie is op meerdere manieren mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van een wijziging in de verhouding tussen de marktwaarde en de schuld. Een huis dat 15 jaar geleden is gekocht voor 175.000 euro met een volledige hypotheek en nu 250.000 euro waard is, leidt tot een wijziging in de verhouding. De verhouding tussen schuld en marktwaarde is dan procentueel gedaald. Dat biedt mogelijkheden om bij de bank om een rentekorting te vragen. De bank loopt namelijk door de wijziging in de verhouding tussen schuld en marktwaarde minder risico. In dat opzicht is het mogelijk om bij de bank na te vragen of er sprake is van de mogelijkheid om van een rentekorting te profiteren. Er is een groot financieel voordeel te behalen indien er een rentekorting mogelijk is. De kosten van de taxatie van de woning zijn het dan ook dubbel en dwars waard. Uiteraard is het altijd mogelijk om vooraf navraag te doen bij de bank. Het is in elk geval zo dat de bank niet uit zichzelf met een aanbod voor een rentekorting komt. De bal ligt dan ook bij de eigenaar van de woning.

Contrataxatie WOZ-waarde

Er is nog een manier om geld over te houden aan een taxatie van een woning. Het komt bijvoorbeeld bij erfenissen voor dat er sprake is van een te hoge WOZ-waarde. In dat geval betalen de erfgenamen uiteindelijk te veel erfbelasting. De WOZ-waarde vormt het uitgangspunt voor het bepalen van de waarde en de berekening voor de erfbelasting. Het is dan mogelijk om een contrataxatie te laten uitvoeren. Indien uit deze taxatie naar voren komt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, vindt er een aanpassing plaats. De lagere WOZ-waarde vormt in dat geval het uitgangspunt om de erfenisbelasting te berekenen. Er zijn dan ook meerdere redenen te bedenken waarom het mogelijk is om geld te verdienen met het laten taxeren van een woning. Bovendien geeft een taxatie altijd een objectief beeld van de waarde van de woning en dient het ook nog andere doelen. Bijvoorbeeld om meer geld te krijgen van de bank om de hypotheek te verhogen. Of door een tweede hypotheek te nemen waarvoor een taxatie van de woning is vereist.