TOP 3
SpaarBron

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen als antiwitwasspecialist

Geld verdienen als antiwitwasspecialist

Er zijn veel banen om geld mee te verdienen, maar er is extra veel vraag naar anti-witwasspecialisten. De bestrijding van zwart geld eist veel inzet en er is een tekort aan specialisten om het witwassen tegen te gaan. Wat dat betreft liggen de banen voor het oprapen voor degene die op deze wijze geld willen verdienen. Vooral in steden waar veel banken aanwezig zijn, is de vraag naar anti-witwasspecialisten groot. Bijvoorbeeld in Utrecht.

Uitvoering anti-witwasbeleid

Er zijn voor de uitvoering van het anti-witwasbeleid specialisten nodig in verschillende banken. De Rabobank is bezig met het verhuizen van een servicecentrum vanuit Zeist naar Utrecht om het witwassen efficiënter aan te pakken. Het witwassen van geld gebeurt in Nederland op grote schaal. Het criminele circuit verdient illegaal geld, bijvoorbeeld het handelen in drugs. Het geld dat zij daarmee verdienen is zwart geld. De crimineel wil dat geld natuurlijk wel uitgeven. Dat moet dan gebeuren zonder dat het te veel opvalt in de bovenwereld. Het is niet de bedoeling om de aandacht te trekken. Dat is dan ook een reden om bedrijven op te richten die fictieve winst boeken. Het is dan net alsof de crimineel op een legale manier geld verdient, terwijl dat niet het geval is.

Verdachte betalingen via banken

Banken hebben een belangrijke taak in het optreden tegen het witwassen van zwart geld. Er zijn al een aantal banken die reputatieschade hebben opgeleiden nadat zij onder verscherpt toezicht zijn gesteld. De Nederlandsche Bank heeft bovendien nog strengere regels opgesteld als het gaat om verdachte betalingen. Daarom moeten banken in bepaalde situaties uitgebreid onderzoek verrichten in het kader van de verdachte betalingen. Het doen van onderzoek kost natuurlijk veel tijd en daar zijn specialisten voor nodig. Er staan boetes op het spel, maar de reputatieschade voor banken kost wellicht nog meer.

Financiële of bedrijfseconomische achtergrond

De banken zijn vooral op zoek naar personeel met een bedrijfseconomische, financiële of juridische opleiding en werkervaring. Het is niet gemakkelijk om geschikt personeel te vinden. Dat heeft ook te maken met de hoeveelheid personeel die nodig is. Zo is het maar zo mogelijk dat om een begin te maken er meteen vijftig medewerkers nodig zijn. Of misschien wel honderd mensen. Er is al schaarste op de arbeidsmarkt en dat het niet gemakkelijker om geschikt personeel te vinden. Wie in een dergelijke functie start, begint bijvoorbeeld met het controleren met de identiteit.

Dat is natuurlijk niet per definitie heel erg spannend. Het is al wat spannender om te onderzoeken of een klant een paar maanden achter elkaar ineens gigantische veel geld binnenkrijgt. Bij het ontdekken van onregelmatigheden is het de bedoeling om het dossier over te dragen. Het is dus bij tijd en wijle ook nog eens redelijk saai werk. Meer ervaren medewerkers krijgen interessantere dossiers met complexe structuren. Dat maakt het wel weer aantrekkelijk om geld te verdienen als anti-witwasspecialist. Er is momenteel een piek in de vraag naar deze specialisten. De verwachting is wel dat de vraag volgend jaar weer afneemt.