TOP 3
Zinngeld

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen door A12 te mijden

Geld verdienen door A12 te mijden

Er zijn vaker initiatieven die mensen geld laten verdienen door anders te reizen. Deze keer krijgen de inwoners in de regio Arnhem/Nijmegen de gelegenheid geld te verdienen. Dit door in plaats van via de A12 te rijden een andere manier van reizen te kiezen. De doelstelling van de Regio Arnhem/Nijmegen is om in 2020 duizenden auto’s van de A12 te halen. Dit is een drukke snelweg waar bijna dagelijks files staan. Over een aantal jaar krijgt het verkeer hier nog meer te verduren door wegwerkzaamheden. Dan vindt er een verbreding plaats bij de snelweg Duiven en Westervoort en vindt er aansluiting op de A15 plaats.

Beloning voor verandering reisgedrag

Er zijn achttien gemeenten in de regio van Arnhem en Nijmegen die meedoen aan het project. Het doel is niet om de files geheel weg te nemen, want dat is onmogelijk. Het project is echter al geslaagd als de verkeersgroei is op te vangen. Dat is een belangrijk aspect voor de hele regio. Geld verdienen is op meerdere manieren mogelijk door de A12 te vermijden. Zo krijgen automobilisten de mogelijkheid om met carpoolen geld te verdienen. Het is dan mogelijk om een declaratie in te dienen voor de reiskosten.

Dat geldt dan niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor degene die meerijdt en de auto laat staan. Een andere manier om indirect geld te verdienen, is door thuis te gaan werken. Dat levert een beloning op in de vorm van een cadeau. Verder krijgen forenzen die voortaan op de fiets gaan de optie om de aankoopprijs van een elektrische fiets terug te verdienen. Het doel is wel om met deze actie in te zetten op een verandering in het gedrag die blijvend is. Het is natuurlijk niet de bedoeling om na afloop van de wegwerkzaamheden weer in het oude patroon terug te keren.

Geen beloning voor mijden spits

Er is nadrukkelijk voor gekozen om automobilisten geen beloning te geven voor het buiten de spits reizen. Dat leidt alleen maar tot een verandering op korte termijn en dat is nu net niet de bedoeling. De regio Arnhem/Nijmegen pakt het project serieus aan en stelt zelfs mobiliteitsmakelaars aan. Deze gaan langs bedrijven om werknemers te motiveren om aan het project deel te nemen. Er is sprake van het bijhouden van een administratie van deelnemers. Het beheer van de administratie komt in handen van een extern bedrijf.

In totaal is er sprake van projectkosten van een bedrag van 3,5 miljoen euro voor vier jaar. Niet alleen de regio betaalt, want ook het bedrijfsleven doet mee net als de provincie en het Rijk. Er komen overigens ook nog andere maatregelen om het minder druk te maken op de A12. Bijvoorbeeld een scherpere instelling van de stoplichten om de doorstroming te bevorderen. Ook het verbeteren van het openbaar vervoer krijgt de aandacht. Dat geldt ook voor het fietsverkeer met een mogelijke uitbreiding van het fietsnetwerk. Bijvoorbeeld met het realiseren van nieuwe routes, zoals Arnhem/Nijmegen die langs het westen van Elst leidt.