TOP 3
Spaaractief

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Extra geld verdienen als je 21 jaar bent

Extra geld verdienen als je 21 jaar bent

Er is goed nieuws als je 21 jaar bent en een baantje hebt. Je krijgt met ingang van1 juli 2019 in één klap meer geld erbij. Het extra geld verdienen heeft betrekking op iedereen die 21 jaar is. Je hebt als 21-jarige sinds kort recht op 100% van het minimumloon en valt dus niet meer onder het jeugdloon.

Stapsgewijze verhoging

Het minimum jeugdloon voor de oudere jeugd is overigens al stapsgewijs naar beneden gebracht. In het verleden gold dat je 23 jaar moest zijn om het volledige geld van het minimumloon te verdienen. Dat is nu verleden tijd, want vanaf nu verdien je als 21-jarige de volle mep. Dat scheelt meteen een paar honderd euro per maand als je volledig werkt.

Ook als je een bijbaan hebt, is het natuurlijk geweldig om op deze manier extra geld te verdienen. Het scheelt 15% aan extra inkomen. Bij een volledige werkweek ga je als 21-jarige 245 euro op maandbasis meer verdienen. Het bruto minimumloon voor degene die 21 jaar is, komt uit op een bedrag van 1635,60 euro bruto per maand. Ben je tussen de 18 en 21 jaar? In dat geval ga je er ook op vooruit en meer geld verdienen.

Ook goed nieuws als je nog geen 21 bent

Je verdient minimaal 80% van het minimumloon als je 20 jaar bent en voor 19-jarigen geldt een percentage van 60%. Mocht je 18 jaar zijn dan krijg je 50% van het minimumloon als je een hele maand werkt. Overigens gaat het om minimale bedragen. Misschien werk je in een sector waar je meer geld verdient dan het minimumloon. De wijziging heeft dus vooral een positieve uitkomst voor de jongeren die op basis van het minimumloon en jeugdloon betaald krijgen.

Waarom verdien je nu meer geld als 21-jarige?

Er zijn meerdere redenen waarom ervoor is gekozen jongeren meer geld te laten verdienen. Wettelijk gezien hebben ouders voor kinderen tot de leeftijd van 21 jaar een onderhoudsplicht. Vanaf 21 jaar dienen jongeren zichzelf financieel te onderhouden. Dat is natuurlijk niet mogelijk als je geen volledig loon hebt. Daarnaast is het zo dat de jongeren in de leeftijdscategorie vanaf 21 jaar vaak niet meer thuis wonen. Dat betekent dat zij moeten zorgdragen voor de vaste lasten als huur en gas en licht. Ook in andere landen geldt dat 21-jarigen doorgaans al voor het volledige salaris in aanmerking komen. Daar is nu aansluiting op door in Nederland een wijziging door te voeren.

Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Het is te vroeg om te zeggen wat de gevolgen op de arbeidsmarkt zijn nu 21-jarigen meer geld gaan verdienen. De jongeren die de leeftijd nog niet hebben bereikt, zijn voor werkgevers natuurlijk nog altijd een stuk voordeliger. Overigens komen werkgevers mogelijk in aanmerking voor een compensatie. Het gaat dan om werknemers van 21 of 22 jaar die meer werken dan1248 uur op jaarbasis. De compensatie is eveneens aan te vragen voor werknemers jonger dan de genoemde leeftijd. De arbeidsmarkt is echter nog altijd krap, zodat er op dit moment weinig gevolgen zijn te verwachten.