TOP 3
Spaaractief

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen met voedselbossen in Overijssel

Geld verdienen met voedselbossen in Overijssel

Voedselbossen hebben wellicht de toekomst en nog interessanter is dat geld verdienen hiermee mogelijk is. In Overijssel is er sprake van een samenwerking tussen Stichting Voedselbosbouw Nederland en Natuur en Milieu Overijssel met als doel scholing te bieden aan burgers en het ondersteunen van initatieven die er genomen worden op het gebied van voedselbosbouw. Het traject wordt ingezet tot en met het einde van het jaar 2019. De eerste informatieverstrekking over het project heeft in juli plaatsgevonden. Het is mogelijk om een oriëntatiecursus te volgen die een dag duurt of een ontwerpcursus die acht dagen in besalg neemt.  Het bijzondere van een voedselbos is dat natuur en landbouw als het ware samen worden gevoegd.

De basis wordt gelegd met een ecosysteem met onder meer planten, struiken en bomen die voedselbronnen produceren. Bijvoorbeeld noten en eetbare vruchten, maar ook bloemen en scheten die als voedsel beschouwd kunnen worden. Geld verdienen met voedselbossen is een optie doordat er voedsel uit voortkomt. Er is bovendien sprake van een groot voordeel doordat een voedselbos maar beperkt onderhouden hoeft te worden. De natuur doet zijn werk  en daar plukken de burgers die eraan mee willen doen in Overijssel de vruchten van. Er zijn overigens niet alleen in Overijssel voedselbossen, want er zijn meerdere van in Nederland. Ook in andere provincies is al ontdekt dat voedselbossen als een het verduurzamen van de landbouw gezien kan worden. Het is dan ook al op meerdere plekken mogelijk om met voedselbossen in Nederland geld te verdienen.