TOP 3
GekkenGoud

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen op zonnepark

Geld verdienen op zonnepark

Als burger is het straks mogelijk om geld te verdienen met een zonnepark. Om meer specifiek te zijn, het gaat om Zonnepark Crayestein in Dordrecht. De burgers die in de regio van het zonnepark wonen, kunnen er geld mee verdienen. Op het zonnepark kunnen in totaal elfduizend zonnepanelen staan en daarmee is er voldoende energievoorziening voor een totaal van elfhonderd huishoudens. Op dit moment is het overigens nog niet duidelijk hoeveel zonnepanelen er uiteindelijk gemonteerd worden. De eerste zevenduizend panelen kunnen namelijk gemakkelijk aangebracht worden op de afvalberg, maar voor de rest van het aantal geld dat deze verankerd moeten worden in de bodem in verband met de plaatsing op het talud. Dit om te voorkomen dat een zware storm schade toebrengt aan de panelen.

Het is echter niet mogelijk om meer dan een meter diep te graven in verband met de bovenste laag van de vuilstortplaats. De inwoners kunnen uiteindelijk geld verdienen door een paneel op het zonnepark aan te schaffen. Hier moet 300 euro voor worden betaald. In ruil daarvoor wordt er een rendement in het vooruitzicht gesteld van 4 tot 6%. Hiervoor krijgt de burger een certificaat. Het is zeker een interessante manier om als burger geld te verdienen, waarbij er sprake is van een laag bedrag aan investering. Een investeringsbedrag van 300 euro ligt voor veel inwoners van de Drechtsteden wel binnen het bereik en het genoemde rendement is nog altijd meer dan wat er op de spaarbank aan rente verkregen wordt. Overigens staat het volgende zonnepark in deze regio ook alweer op stapel in Amstelwijck.