TOP 3
SpaarBron

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen met volle vuilniszakken

Geld verdienen met volle vuilniszakken

Er ontplooien zich wel vaker initiatieven in gemeentes, waarbij geld verdienen en afval aan elkaar gerelateerd zijn. Nu is er weer een initiatief ontwikkeld in de gemeente Doetinchem, waarbij er geld verdiend kan worden met vuilniszakken. Er is een speciaal project voor opgezet in de vorm van PDM is Goud Waard en daar maakt dit initiatief onderdeel van uit. PDM is een afkorting die staat voor plastic, metalen en drankkartons. Verenigingen hebben de mogelijkheid om afvalzakken gevuld met deze materialen bij de gemeente in te leveren in ruil voor een kleine beloning.

Overigens is het initiatief opgezet als pilot door BeestenBende, waar kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar deel van uitmaken om zich in de eigen buurt in te zetten. BeestenBende is al lange tijd bezig met het afval in de eigen omgeving op te ruimen en nu kan er ook geld aan worden verdiend. Een beloning is ook een leuke stimulans om voor een schone leefomgeving te zorgen. Zo kunnen sportverenigingen in een speciale zak het genoemde afval inzamelen en bij de gemeente inleveren. Iedere volle zak met afval die ingeleverd wordt, is goed voor 1 euro. Het is zeker van belang dat kinderen zich al vroeg bezighouden met een schone leefomgeving en zich bewust zijn wat afval kan aanrichten. Het gescheiden inzamelen van afval leert bovendien dat er sprake is van afval dat als grondstof kan dienen en afval dat als restafval kan worden beschouwd en niet meer hergebruikt kan worden. Het is in elk geval een leuk initiatief met positieve gevolgen voor de omgeving en met de mogelijkheid om geld te verdienen.