TOP 3
MoneyMiljonair

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Extra geld voor consumenten met laag inkomen

Extra geld voor consumenten met laag inkomen

In 2014 krijgen de consumenten met de laagste inkomens eenmalig extra geld uitgekeerd. Daarover is overeenstemming bereikt tussen de staatssecretaris van Sociale Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een getrouwd stel met het laagste inkomen ontvangen een bedrag van 100 euro en een alleenstaande met een inkomen op minimumniveau ontvangt dit jaar een bedrag van 75 euro.

Het wetsvoorstel wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State, maar er is in de begroting voor dit jaar al rekening gehouden met het extra geld voor de groepen die een minimuminkomen hebben. Er is dan ook een bedrag van 70 miljoen euro in de begroting gereserveerd om het extraatje te kunnen uitkeren.

Het extra geld is in principe bestemd voor consumenten die een bijstandsuitkering ontvangen. Daarnaast wordt aan gemeenten de mogelijkheid geboden om ook personen met een leeftijd boven 21 jaar van een extraatje te voorzien als deze niet meer verdienen dan 110 procent van de voor hen geldende bijstandsgrens. Naast dat bijstandsgerechtigden dus voor extra geld in aanmerking komen, kunnen ook mensen die werken maar een laag inkomen eventueel een extraatje ontvangen.

Overigens is GroenLinks van mening dat het eenmalige verstrekken van extra geld geen structurele oplossing biedt aan mensen die op dit moment financieel gezien al niet rond kunnen komen. De politieke partij is van mening dat het huidige beleid er zelfs voor zorgt dat huishoudens met een laag inkomen steeds lastiger kunnen rondkomen. Het extraatje is eenmalig, maar het is nu nog niet duidelijk op welk moment het extra geld verstrekt zal worden.