TOP 3
Zinngeld

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Meer geld verdienen in de supermarkt

Meer geld verdienen in de supermarkt

Werknemers in de supermarkten gaan de komende twee jaren meer geld verdienen nu de vakbonden en de werkgevers tot overeenstemming zijn gekomen over de cao. In de supermarkten in Nederland werken ongeveer 260.000 personen, die onder de nieuwe cao vallen.

Vooral de jeugd met een baan in de supermarkt gaat meer geld verdienen, want voor hen ligt een loonstijging in het verschiet van 6,8 procent in de komende twee jaar. De jeugdlonen laten een forse stijging zien, maar ook de oudere supermarktmedewerkers kunnen op een loonstijging rekenen in de komende twee jaren. Voor hen stijgen de lonen de komende twee jaar met 3,8 procent. Deze percentages zijn op maandag 12 december naar buiten gebracht door de CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten.

Met de stijging van de jeugdlonen zal het voor de werkgevers minder aantrekkelijk worden gemaakt om jonger personeel het oudere personeel te laten vervangen. Het grootste deel van het supermarktpersoneel heeft momenteel een leeftijd beneden de 23 jaar. Jongeren profiteren dus extra van de nieuwe cao afspraken nu er een hoge loonstijging in het vooruitzicht gesteld is. Ook jongeren, die via een uitzendbureau in de supermarkt werken zullen meer geld verdienen. De cao zal na een dienstverband van drie maanden ook op de uitzendkrachten van toepassing zijn.

Het CNV heeft laten weten dat de extra drie procent loonsverhoging voor jongeren een eerste stap is in de goede richting. Een eerste stap, omdat er nog altijd sprake is van een ongelijke beloning met betrekking tot de jongeren, die bijvoorbeeld geld verdienen met minder dan twaalf uur werk per week in de supermarkt. Er geldt voor deze groep nog geen recht op een toeslag voor onder meer het werken in de avond.