TOP 3
Spaaractief

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Sparen met gratis zakgeld

Sparen met gratis zakgeld

Het lijkt erop dat kinderen in Nederland steeds meer zakgeld sparen. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de uitgebreidere voorlichting aan kinderen over geld. Anderzijds is de oorzaak gelegen in de crisis, waardoor niet alleen de ouders, maar ook hun kinderen zich meer bewust worden van de waarde van het geld. Er is een stijgende tendens waar te nemen, van kinderen, die besluiten een deel van hun zakgeld te sparen.

Uit het onderzoek van Wijzer in Geldzaken is gebleken dat drie jaar geleden zeventig procent van de kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar het zakgeld in de spaarpot stopte. In 2011 is dat percentage van de genoemde leeftijdsgroep al gestegen tot 86 procent. Een groot deel van de ouders begint met het geven van zakgeld als het kind de leeftijd van 6 jaar bereikt. In de leeftijdsgroep van kinderen van 8 en 9 jaar blijkt dat zeventig procent zakgeld ontvangt van de ouders. Van de scholieren in het middelbaar onderwijs blijkt een percentage van negentig procent zakgeld van de ouders te ontvangen.

Jongeren in de leeftijd tot 18 jaar kunnen gestimuleerd worden om zakgeld en eventueel een deel van het kleedgeld te sparen. Belangrijk is het om daarbij een spaardoel te hebben, waarvoor eventueel een spaarplan kan worden opgesteld. Een spaartermijn van een jaar is bijvoorbeeld uitstekend om met het zakgeld het realiseren van het spaardoel te halen. Een lange termijnplanning kan ook, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van een spaarrekening om het geld met een aantrekkelijke rente vanzelf te laten groeien.