TOP 3
GekkenGoud

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld maakt niet gelukkig

Geld maakt niet gelukkig
Dat geld gelukkig maakt, staat vast. Er zit echter wel een grens aan dit geluk. Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman en econoom Angus Deaton trekken deze conclusie in het blad dat wordt uitgegeven door de Amerikaanse Academie van Wetenschappen. Beide mannen zijn werkzaam aan de Princeton University in de Verenigde Staten. Het hoogste gevoel van geluk wordt bereikt bij een jaarinkomen van €58.000. Het is wel zo dat je nog meer tevreden kunt worden wanneer je meer geld verdient, maar echt gelukkiger zul je er niet van worden.

In totaal hebben de onderzoekers 450.000 vragenlijsten verstuurd. De respondenten hebben hun leven beoordeeld op een schaal van nul tot tien. Nul staat hierbij voor het slechtst en tien voor het beste. Uit de vragenlijsten bleek dat de mensen die veel geld verdienen meer tevreden zijn over hun leven dan de mensen die jaarlijks minder geld zien binnenkomen op hun bankrekening. Het gevoel van geluk steeg mee met het inkomen tot het eerder genoemde plafond van €58.000. De onderzoekers concludeerden bovendien uit het onderzoek dat je met geld tevredenheid kunt kopen, maar geen geluk. In 2002 ontving Daniel Kahneman de Nobelprijs voor de economie. Hij ontving deze prijs omdat hij het beste in staat was om de psychologische inzichten te integreren in de economische wetenschap.