TOP 3
Zinngeld

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen met landbouwpercelen

Geld verdienen met landbouwpercelen

Geld verdienen met landbouwpercelen, is dat mogelijk en hoe werkt het dan? Er zijn verschillende partijen die adverteren met de mogelijkheid om geld te investeren in grond om te speculeren op een waardestijging. De gedachte erachter is dat bij het kopen van landbouwpercelen er gespeculeerd wordt op een stijging van de waarde als de grond eenmaal te gebruiken is als bouwgrond. Bouwgrond om huizen op te bouwen, is namelijk veel meer waard dan landbouwpercelen die in het bestemmingsplan alleen als zodanig te gebruiken zijn. Er is geld te verdienen met landbouwpercelen als het lukt om het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen om de grond vervolgens te verkopen aan een projectontwikkelaar die er huizen op gaat zetten. De vraag is echter of en in hoeverre het in de praktijk kans van slagen heeft. 

Het hangt uiteraard van de locatie van de landbouwpercelen af of en in hoeverre de mogelijkheid bestaat dat er ooit in de toekomst huizen op komen te staan. Het is wat dat betreft om geld te verdienen aan grond wel een risicovolle investering om het op deze manier te doen. Wie op deze manier geld wil verdienen, doet er in elk geval goed aan om zich uitgebreid te laten informeren en dan niet alleen door de partij die je overhaalt om mee te doen aan de investering. Ga zelf op onderzoek uit door te kijken of de gemeente plannen heeft om überhaupt de bestemming van landbouwpercelen van het betreffende perceel te wijzigen. Het komt tegenwoordig namelijk helemaal niet zo vaak voor dat landbouwpercelen veranderen in bouwgrond.

Waarom er dan mogelijk wel perspectief is om geld te verdienen met landbouwpercelen? Het is een feit dat de overheid vele woningen wil bouwen en rond 2030 zelfs op een miljoen nieuwe woningen wil komen. Er is om grote aantallen huizen te bouwen natuurlijk grond nodig. Het is alleen de vraag of dat landbouwpercelen gaan worden of dat er al locaties in handen zijn of gaan komen van projectontwikkelaars. Geld verdienen met landbouwpercelen lijkt mooi en als het bestemmingsplan wijzigt, is het dat ook. De kans dat een bestemmingsplan gewijzigd wordt, is echter maar klein en soms zelfs nihil. Je hebt dan geïnvesteerd in landbouwpercelen in de hoop dat het meer geld oplevert als het bouwgrond kan worden. Als het geen bouwgrond kan worden dan heb je landbouwpercelen in bezit dat geen enorme stijging in waarde gaat kennen. 

Op welke manieren valt er dan nog geld te verdienen aan een landbouwperceel? Het is onder meer mogelijk om het stuk land te verpachten en daar geld mee te verdienen. Of om zelf gewassen te gaan verbouwen en deze voor de verkoop aan te bieden. Verder is het wel zo dat landbouwpercelen uit grond bestaan die een bepaalde waardevastheid kennen. Bovendien laat de geschiedenis zien dat ook grond in de loop der jaren meer geld waard wordt. Agrarische percelen worden schaarser en ook daarom stijgt de waarde. Met het toenemen van de bevolking is er meer grond nodig om voedsel te verbouwen. Ook dat leidt tot een waardestijging en maakt het mogelijk om geld te verdienen met landbouwpercelen.