TOP 3
Zinngeld

Ontvang handige tips en
nieuws in je mailbox!

Elke 100ste
inschrijving
ontvangt€50,-

Geld verdienen met guldens

Geld verdienen met guldens

Het lijkt al een eeuwigheid geleden dat iedereen in Nederland nog met de gulden betaalde. Dat neemt echter niet weg dat guldens nog altijd geld waard zijn. Dat gaat niet op voor alle guldens, maar zeker wel voor de speciale uitvoeringen. Geld verdienen met guldens is dan ook nog altijd mogelijk. Zo heeft een brief van veertig gulden dat uit 1921 afstamt onlangs nog een gigantisch bedrag opgeleverd. Het briefje werd op een veiling verkocht en na een openingsbod van 3.000 euro is daar fors overheen geboden. Het zeldzame guldenbriefje heeft de verkoper uiteindelijk ruim 25.000 euro opgeleverd. Het betreffende briefje is overigens afkomstig uit Nederlands-Indië en is in Batavia door de Javaanse Bank uitgegeven. Er staat een opschrift op vermeld ‘Betaald aan toonder’ en daar staat de waarde van 40 gulden weer onder. Zowel de koper als de verkoper hebben aangegeven liever de anonimiteit niet prijs te geven. 

Het komt regelmatig voor dat mensen die guldens en andere munteenheden verzamelen grote bedragen over hebben voor biljetten of munten. Daarbij hangt de waarde ervan onder meer af van de zeldzaamheid van het exemplaar. Een munt of briefgeld waar maar weinig exemplaren van zijn gemaakt en nog maar beperkt verkrijgbaar zijn, leveren wat dat betreft het meeste op. Die zijn onder verzamelaars namelijk erg gewild. Overigens is het afgelopen jaar nog een munt voor een groot bedrag weggegaan. Dat betrof een munt dat in een sieradenkistje bewaard is gebleven en waarvan de eigenaar de inhoud van het sieradenkistje wilde laten taxeren. De taxateur zag een opvallend munt in het kistje en wist dat de munt een grote waarde had. Dat bleek ook wel, want het munt is uiteindelijk verkocht voor een bedrag van ruim 196.000 euro. Geld verdienen met guldens in munten of briefgeld is ook mogelijk voor kleinere bedragen. Kijk maar eens op de bekende marktplaatsen waar geld geboden wordt voor gouden tientjes en zilveren munten.

Om even terug te komen op het briefje van 40 gulden, dat is in de loop der tijd dus vele malen meer waar geworden. Het verzamelen van guldens is populair geworden nadat de euro zijn intrede heeft gedaan. Ook in de toekomst zal geld weer geld opleveren. Bijvoorbeeld als er geen papiergeld meer is en er alleen nog maar digitaal geld bestaat. Of het slim is om alvast geld opzij te leggen? In de tijd dat je leeft, zal het waarschijnlijk niet veel opleveren, maar voor toekomstig nageslacht wellicht wel. 

Verder geldt dat ook munten en papiergeld van andere landen natuurlijk de moeite waard zijn om in huis te hebben als het zeldzame exemplaren betreft. Ook is het interessant om bij het overlijden van oudere familieleden niet klakkeloos om te gaan met munten en papiergeld dat je tegenkomt. Het kan maar zo zijn dat er ergens in een sieradenkistje nog een waardevol muntje verborgen ligt. Kijk daarbij ook naar de sieraden, want daarin werden vroeger nog wel eens bijzonder muntjes verwerkt. Kom je een kwartje tegen uit 1817? Een dergelijk muntje heeft enige tijd geleden nog 145.000 euro opgeleverd.